Att ha företagsvård på jobbet är någonting som är otroligt viktigt, trots det verkar det inte alltid vara en självklarhet. Företagshälsovård fungerar på så vis att anslutna företag får en kompetent och tillgänglig sjukvård direkt då det är medicinskt motiverat. Enligt arbetsmiljölagen finns det vissa allmänna skyldigheter vilka man bör följa som företag. Det handlar bland annat om att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för en god arbetsmiljö, att arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycka. Självklart ligger det otroligt mycket i detta, men en av de saker som är viktiga (speciellt som arbetstagare) är att arbetsgivaren ska svara för den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. På http://www.adocto.se/ kan du läsa mer om detta!

Företagsvård ett hett ämne

Lagen om företagshälsovård har diskuterats ordentligt ett bra tag i Sverige. Och det har varit många åsikter som man har försökt att ta in i beräkningen kring vården. En bra artikel att läsa för den som är intresserad av att veta mer hittar ni under rubriken ”rusta upp företagshälsovården”. Den inleds som följer:

De senaste tio, tolv åren har långtidssjukskrivningarna ökat kraftigt. Den svenska företagshälsovårdens förfall har inträffat under samma period. Det är svårt att inte se ett samband mellan dessa förändringar. En viktig orsak till ökade sjuktal är att människor slits ut på sina jobb och att de inte har fått en så bra rehabilitering så att de kan återvända till arbete. Jobben har helt enkelt inte anpassats till människorna. Två av företagshälsovårdens allra viktigaste uppgifter är just att förebygga hälsorisker i jobbet och att hjälpa dem som blivit sjuka att komma tillbaka till arbetet. Men företagshälsovården fungerar inte längre som det var tänkt.