I livets slutskede behövs det stöd – till både den döende men även till anhöriga. Palliativ vård är den gren av läkekonstens stora flora som svarar på den sista tidens behov, med lindring och skydd samt stöd.

En professor i palliativ medicin säger i DN att närheten till döden i hans jobb gör att livet blir mer levande. En ram som gör själva livet tydligare och det på ett positivt sätt. Som läkare i livets slutskede möter han många rädda och ledsna människor, både sjuka och anhöriga:

– Det är med döden som med solen, man kan bara titta på den en kort stund, sen måste man vända bort blicken. Svårt sjuka människor har ofta en sådan pendelrörelse. Har man döden som bollplank kan man lättare känna vad som är viktigt och oviktigt i livet, vad man vill hinna med, vad som ger glädje och mening.

doktor vård sjukVid slutet av ett liv kan det vara skönt att ha allt det praktiska klart innan det sista steget in i evigheten tas. Sådant praktiskt kan till exempel vara att ha sin begravning planerad i större drag, något man kan få hjälp med av specialister på begravningsbyråer. Oavsett om det är för en nära anhörig eller bara en själv som antingen vill göra det enklare för sin familj eller för att själv kunna släppa det. En välvald och professionell begravningsbyrå som man med fördel kan vända sig till är Oscar Fredrik & Wahls Begravningsbyrå.

I Svd är just palliativ vård (vård i livets slutskede) en debatterad brännpunkt, kanske till följd av att vi blir äldre och fler behöver få kvalitativ slutvård i Sverige. Socialstyrelsen har tagit fram ett nationellt kunskapsstöd med information och vägledning för att åstadkomma en förändring så att alla som behöver det ska få smärtlindring och stöd, de sista dagarna i sitt liv.