Visst är det som så att media rapporterar om skräckscenarion med kvarglömda redskap och liknande vid i människors kroppar efter en genomförd operation, precis som denna artikel skriver om, dock är det verkligen vid få, enstaka tillfällen som detta sker och inget man behöver oroa sig över. Men vad använder egentligen läkarna och operationsteamet för kirurgiska instrument under en operation?

Enligt Socialstyrelsen genomfördes totalt omkring 1 949 546 operationer i fjol och av dessa är det endast ett fåtal anmälda fall där läkaren uppenbart begått någon form av misstag. Och något man bör vara medveten om är att denna typ av fall där läkaren missar, eller glömmer kvar något inuti en människa efter en operation är ytterst sällsynta och inget som man behöver oroa sig för. Och egentligen så är det nog få personer som oroar sig nämnvärt om man tittar på den ständigt ökande mängden av plastikoperationer eller skönhetsingrepp.

Detta används alltid under en operation

  • Pulsoxymetri vilket är en klämma man sätter på fingret för syreövervakning.
  • EKG, vilket är små klisterlappar som fästs på bröstkorgen och mäter ens puls och hjärta
  • Blodtrycksmanschett, för att hålla koll på blodtrycket under hela operationen
  • Intravenös kanyl, som förs in i armens blodkärl och ger dropp samt läkemedel så som under själva sövningen men även under operationen.
  •  Läkaren använder olika instrument beroende på ingrepp men vanligast används skalpell, torkdukar, klämmor och andningsmask samt fler saker beroende på vilken typ av operation som utförs

Skönhetsoperationer

5135190-beautiful-woman-in-towelNågot som eskalerat när det kommer till operationer är kategorin skönhetsoperationer eller ingrepp men den lagstadgade regleringen av dessa dröjer. Redan under 2012 föreslog man nämligen ett ökat skydd för de kvinnor och män som lägger sig under kniven eller tar diverse injektioner, men förslaget är ännu under beredning. I och med en lagförändring skulle exempelvis regleringen av vem som får utföra dessa ingrepp fastställas för att utöka patientsäkerheten, skriver GP i en artikel. Likaså skulle denna nya reglering ingå i det redan lagstadgade skyddet som finns för patienter i och med att den skulle hamna under hälso- och sjukvårdslagstiftningen vilket skulle ge patienterna rätt till bland annat ersättning vid vårdskador via patientförsäkringen.