tänder tandvård
Bild från Corren.se

Tandhälsan är en väldigt viktig del av vår personliga hälsa, och man kan lugnt påstå att problem med tänderna inte är något mindre än en folksjukdom som har höga kostnader på flera plan när det börjar sprida sig bland folk. Borde egentligen inte tandvård också inkluderas i den subventionering vi idag har?

Du som har sökt vård flera gånger under det senaste året, eller under längre tid än så, vet ju om att det inte är särskilt dyrt att få vård i Sverige. Efter en viss summa kommer man upp i högkostnadsskyddet som du kan läsa mer om här. Det går till som så att när du under en period på tolv månader sammanlagt betalat 1 100 kronor i patientavgifter på landets olika vårdinrättningar, då når du högkostnadsskyddet och behöver inte betala mer under den tolv månaders perioden. Detta är ett skydd vi klarar av att ha i vårt land eftersom en så stor del av sjukvården är skattefinansierad, ett system som är ganska unikt i världen. Man behöver inte vara rädd för att gå och bli sjuk, det är inte som i USA eller andra länder där du kan stå utan försäkring och plötsligt bli ansvarig för att betala för den där akuta operationen du måste göra, vilket många inte klarar av. Men hur är det egentligen med tandvård?

Tandvårdsbidrag, men ingen fri tandvård

tänder tandkrämFram till det att du fyller 20 år så är det fri tandvård som gäller, vilket är näst intill nödvändigt med tanke på hur mycket som händer under unga år när tänderna ska utvecklas, det ska komma permanenta tänder i stället för mjölktänder, visdomständerna börjar titta fram och man kanske måste justera bettet eller sneda tänder med en tandställning. Efter det att du fyllt 20 år fram tills det år då du fyller 29 så får du ett allmänt tandvårdsbidrag som uppgår till 300 kronor om året, som du kan använda dig av när du söker vård. Det år då du fyller 30 sjunker det årliga tandvårdsbidraget till 150 kronor om året, men när du sedan fyller 75 ökar det återigen till 300 kronor. Det finns även ett högkostnadsskydd från försäkringskassan, men det krävs att det ska vara omfattande och större summor det handlar om för att det ska bli aktuellt, och det är inte alla som klarar av att fixa det som behövs för att styra upp den försäkringen. Då kanske man undviker tandvård då den är så dyr.

Ekonomiska svårigheter med tandvård

I den här artikeln från Gävle Dagblad skriver man om hur dåliga tänder är någonting som starkt kan kopplas till en svår ekonomisk situation, eftersom man när man har dåligt med pengar ofta väljer att prioritera bort tandvården före andra saker. Vill vi ha en bättre tandhälsa i Sverige måste vi kanske se över om inte tandvård borde ingå i den övriga vårdapparaten när det gäller kostnader. Då skulle fler ha råd att ta hand om sina tänder och färre skulle drabbas av hemska skador med lidande och höga kostnader som följd.