Hörseln är viktigt och att höra bra kan faktiskt vara bra för ens välmående, men många är faktiskt inte ens medvetna om att de har nedsatt hörsel. Det kan vara bra att kolla upp för enligt nya rön kan nämligen god hörsel vara sammanlänkat med att ha bra minne – och tvärt om.

Det är ofta ens omgivning som märker av att man hör dåligt innan man själv gör det. Men visst finns det enkla sätt att ta reda på om man harnedsatt hörsel eller inte och ett sätt är att besvara fem korta frågor om sin hörsel för att först avgöra om ett hörseltest behövs. Både frågorna man ska fundera på och möjlighet att boka test hittas hos www.audika.se, det är nämligen en av Sveriges största hörselkliniker som finns på massvis av olika platser landet över. Men frågan man kanske ställer sig nu är: varför skulle det vara så viktigt att ha perfekt hörsel? Perfekt kanske hörseln inte behöver vara men det är bra om den inte är nedsatt. Det är för att hur vi hör och hur vi minns saker faktiskt hänger samman. Enligt hörselläkaren Radi Jönsson är dålig hörsel nämligen något som faktiskt ökar risken för demens i äldre år och det är efter att man fyllt 70 som hörseln normalt försämras. För Göteborgs Posten berättar hon vidare att åldersrelaterad hörselnedsättning vanligtvis dock inte innebär att man blir helt döv men att man kan drabbas av andra saker. Studier på området har nämligen visat att det finns faktiska samband mellan att ha dålig hörsel och en utveckling av demens.

Hur påverkar hörseln ens minne?

Det kanske är svårt att föreställa sig men sambandet mellan ens hörsel och demens är inte så långsökt som man kanske tror. Genom kommunikation med andra människor och med sin omvärld får man välbehövlig social kontakt och håller sina sinnen skarpa. Har man då dålig hörsel så minskar kommunikationen med omvärlden och gör en mer isolerad vilket sedermera påverkar vår förmåga att upprätthålla minnesfunktionerna. Bland annat överansträngs hjärnan av att ständigt försöka höra och lyssna i samtal vilket i sin tur även kan ha negativ inverkan på vår kognitiva förmåga. Vad är då lösningen? En hörselrehabilitering och hörapparat, plus att man tar tag i problemet så tidigt som möjligt.

Forskning kopplar hörseln till mycket

Precis som att nedsatt hörsel kan kopplas till dåligt minne är det flera andra saker som hörseln har visat sig ha vissa samband med. Forskare har nu hittat samband mellan dålig hörsel hos barn och huruvida de har läs- och skrivsvårigheter samt också hittat underlag för att alkohol påverkar vår hörselförmåga negativt.

Länken mellan dålig hörsel och läs- och skrivsvårigheter är det läkare i USA som hittat, vilket Sveriges Radio skriver om. Denna tes är dock ännu inte helt och hållet fastställd som korrekt, men kan vara något att tänka på när det kommer till att kontrollera sina barns hörsel i god tid och få deras eventuella hörselnedsättningar åtgärdade. Likaså finns alltså även saker som påverkar vår hörsel negativt och det är något som tidningen Accent skriver om. Där skriver man om forskares nya rön som visar på att ens hörselförmåga blir nedsatt redan efter ett par drinkar på ett serveringsställe – men huruvida detta ger långvarig effekt är svårt att säga riktigt ännu.