Alkoholism är en av de vanligaste formerna av beroende och missbruk som finns. Många har nog någon gång funderat över sitt eget eller någon annans drickande. Kanske rör det sig om att dricka för mycket, för ofta, få minnesluckor eller att ha behov av en återställare. Det finns många varningssignaler att tänka på, och på internet kan du läsa på exempelvis Vårdguiden om fler tecken på beroende eller missbruk. Man beräknar att det i Sverige finns 330 000 personer som är alkoholberoende, och 780 000 med alkoholmissbruk – alltså återkommande problem till följd av sin alkoholkonsumtion. En miljon människor bedöms, utöver detta, att ha en riskabel alkoholkonsumtion. Idag finns det många behandlingar mot alkoholproblematik, men hur kommer man i kontakt med dem och hur ser de ut? Hur gör man för att söka hjälp för alkoholproblem?

Olika inriktningar och behandlingar

Om man känner sig orolig kring sin alkoholkonsumtion och dess följder är ett första steg att vända sig till sin vårdcentral. Man kan också kontakta en företagsläkare eller någon av landets beroendemottagningar. Det finns också flera hjälplinjer man kan kontakta för att få svar på frågor och komma vidare, som Anonyma Alkoholister, Länkarna eller Alkoholhjälpen. Det finns många behandlingar mot alkohol, med olika inriktningar och metoder. Det finns behandlingar som fokuserar på beteendeförändring, som lyfter fram beteendets konsekvenser och vad som triggar beteendet. Det finns också behandlingar som handlar om motivation, och personens egna skäl till att motivera sig till förändring. Syftet är att nå fram till egna beslut och problemlösning. Andra behandlingar riktar in sig på missbrukets bakomliggande faktorer, i syfte att skapa en förståelse för drickandets bakgrund. Många behandlingar kombinerar dessa olika synsätt och inriktningar. Den som är anhörig till någon med alkoholproblem kan också få hjälp och stöd. Det kan man få från en stödorganisation. De kan bistå med information och förmedla kontakten till andra i liknande situationer.