När livet inte längre går att rädda och beger sig in på sitt slutskede inleds palliativ vård. Palliativ vård har som syfte att patienten får så bra livskvalitet som möjligt den sista tiden i livet och får ett fint avslut med sina anhöriga. Detta kan vara mist lika svårt för en anhörig att uppleva som den som faktiskt är sjuk med det finns hjälp och stöttning att få.  

Har du en nära anhörig som får palliativ vård är det vanligt att du blir delaktig i vården och får ta ett relativt stort ansvar. Du får vara med och diskutera eventuella behandlingar och även vara med och träffa läkaren för att diskutera behov för den som är döende. En sak som kan vara bra i detta skede när din anhörig fortfarande är i livet är att träffa en begravningsbyrå som exempelvis Fenix begravning och diskutera den döendes önskemål för begravningen.

Vad innebär palliativ vård?

palliativ vård”Palliativ vård är en helhetsomhändertagande vård med en egen vårdfilosofi där specifik kunskap krävs för att hjälpa människor med obotlig, livshotande sjukdom.° Så här säger Nationella rådet för palliativ vård.

Palliativ vård är vanligt vid obotlig cancer och börjar oftast redan när patienten får sitt cancerbesked men kan även ges vid andra obotliga sjukdomar. Vården innebär att den som är sjuk får behandlingar och stöd för att kunna leva ett så aktivt och meningsfullt liv som möjligt den sista tiden. Det kan vara att hen får lindring mot smärta, stöd i att hantera alla känslor som kommer med döden och vägledning för att förbereda allt det praktiska så att du som närstående inte ska behöva stå med detta vid bortgång.