Barn som fått svinkoppor som inte går över? Ont i nacken hela tiden? Stress och nedstämdhet? Det finns många olika anledningar till varför du behöver kontakta vården. För enklare åkommor är doktor.se ett utmärkt alternativ som är öppet dygnet runt.

Möjligheten att prata med sjuksköterskor, läkare och psykologer utan att behöva boka en tid på vårdcentral har förenklat livet för många. Efterfrågan har stadigt växt sedan de första tjänsterna lanserades för några år sedan. Det är enkelt att förstå varför – ett digitalt vårdbesök ger snabbt svar, minskar smittspridningen och ökar tillgängligheten.

Under 2020 har dessutom efterfrågan formligen exploderat då rekommendationerna kring smittspridning under Corona-pandemin har inneburit att allt fler väljer att inte fysiskt besöka sin vårdcentral för mindre åkommor eller förkylningssymptom. Här blir det tydligt att de digitala tjänsterna är ett viktigt komplement till den traditionella platsbundna vården och också har en potential att avlasta vårdcentraler och sjukhus. Det här gäller inte minst när det kommer till behandling av lättare åkommor och förebyggande vård.

Läkarbesök i mobilen

Det har aldrig tidigare varit så enkelt att komma i kontakt med vården som idag. För att kunna boka ett besök på doktor.se börjar du med att ladda ner appen. När den är nedladdad är det enkelt att snabbt komma i kontakt med sjuksköterskor, barnmorskor, psykologer och läkare. Här kan du få både råd, recept på mediciner och remisser till sjukhus eller annan mottagning om det behövs. För dig som patient är besöket kostnadsfritt eftersom patientavgiften betalas av ditt landsting.

Möjligheterna att få kontakt med vården digitalt uppskattas bland annat av barnfamiljer som slipper besöka sjukhus och vårdcentraler för enklare åkommor hos barnen. Ett annat stort användningsområde är möjligheten till bedömning av psykolog vid oro och ångest. För den som lider av ångest är kunskap och råd om förebyggande behandling och samtalskontakt viktigt för att dämpa symptomen. Här erbjuder de digitala vårdgivarna en möjlighet att snabbt få rätt kontakter och behandling innan problemen växer sig för stora.