Cancer är idag en sjukdom som allt fler personer drabbas av och åldern då sjukdomen utbryter går allt lägre ner i åldrarna, så frågan är om vi ska börja kalla den hemska sjukdomen för en folksjukdom?

482874-stethoscopeTrots att cancer blir allt vanligare är det fortfarande många frågor gällande sjukdomen som inte har besvarats, så som varför just Kalle drabbades men inte Arne trots att de lever precis samma typ av liv, arbetar med samma jobb och dessutom är släkt med varandra. För är det något som man faktiskt konstaterat är att det är större chans att få cancer om man har någon i sin släkt som drabbats tidigare, men ingenting är hundraprocentigt säkert och läkarna kan ännu inte svara på varför person A drabbas men inte person B, lika lite kan de svara på frågan om hur man skulle kunna undvika sjukdomen eller ens bota den, bromsa ja, men inte bota. Men om man är drabbad är det viktigt att man har rätt kontakt med vården och framförallt väljer rätt läkare, och hur du går till väga med det kan du läsa mer om här.

”En kvinna som tidigare haft aggressiv bröstcancer hade torrhosta i sju veckor. På vårdcentralen i Täby skrev läkaren ut hostmedicin. Ett år senare visade det sig att hennes cancer hade spridit sig.” läs hela artikeln genom att klicka här.

I artikeln som citatet kommer ifrån berättas om en kvinna som friskförklarats från sin bröstcancer men som senare drabbades av torrhosta och det som läkaren missade var att koppla ihop detta med sjukdomen. Sålunda har nämnde läkare Lex Maria anmälts och inväntar utredning, för det är nämligen dennes ansvar att följa upp sin patients vård men valde att lägga denna börda på patienten själv och bokade alltså inte in ett uppföljningsbesök. Så om man är orolig för cancer är det ytterst viktigt att ha kontakt med rätt typ av vård och vid minsta tvivel på sin läkares kompetens ska man definitivt byta både läkare och vårdcentral.