En del saker är vi beroende av i dagens samhälle, en av de sakerna är vården. Det är den som tar hand om oss när vi blir sjuka eller skadade, som ser till att vi inte ska behöva lida mer än nödvändigt. Det har varit många turer kring de som har jobb inom vård, och det lyft både, för- och nackdelar. Det är ett slitigt jobb med många långa timmar och ofta en del stress, men många söker sig ändå till vården just för att det är ett så meningsfullt yrke, där man verkligen får hjälpa andra människor och se till att göra världen till en lite bättre plats. Hur det ser ut inom vårdutbildningarna är väldigt skiftande, ibland är utbildningarna överfulla och ibland, som i den här artikeln, så är platserna tomma. Akademi Båstads gymnasium läser det genom att införa en jobbgaranti för de som går utbildningen:

Nu lovar kommunen jobb åt alla elever som går ut programmet med godkända betyg och godkänd praktik. Kommunen står inför stora pensionsavgångar och jobbgarantin är ett sätt att rekrytera utbildad vård- och omsorgspersonal, något som blivit allt svårare.

– Jag hoppas att det leder till att vi får många sökande till programmet och att det i sin tur leder till att vi får nya medarbetare. Vi har en personalintensiv verksamhet och behöver unga medarbetare, men det är inte enkelt att få dem att komma till oss. Det här är ett sätt att vara med i konkurrensen, säger kommunens tillförordnade vård- och omsorgschef Monica Ehnberg.

Att garantera unga jobb inom vården är en bra taktik för att se till att folk fortsätter utbilda sig till vårdyrken, men vården är också i behov av att se över de brister som finns i dagsläget. Om dessa inte ses över och åtgärdas kan det resultera i arr många väljer bort att jobba inom vården, även om de vill och tycker det är ett meningsfullt arbete. För hur mycket man vill hjälpa sina medmänniskor så gör det inte att man står ut med vad som helst.